Sdružení výtvarných umělců moravských

Výstava
Umělecký spolek patřil od doby svého vzniku v roce 1907 až do zrušení v roce 1951 k nejvýznamnějším na Moravě. Mezi jeho členy byli bratři Úprkové, Alois Kalvoda, Alfons Mucha, Jakub Obrovský a řada jiných předních umělců té doby. Po roce 1989 spolek obnovil svoji činnost. Jeho současnými členy jsou většinou umělci střední generace, kteří působí v jihomoravském regionu.
Termíny