Život s bohémem

Film, Drama
Hudební drama v produkci amatérské filmové skupiny M-Pro EMOTION pojednávající o hudebním skladateli, který se stal slavnějším než jeho hudba. Talent, sen, láska, úspěch i pád. Hudba v podání kapely Yamaha in Concert.
Termíny