Nanohach - Orbis Pictus

Volný čas
Chvíle, která je mým životem a obrazem mého světa. Duet, který demonstrací binarity pokouší zdánlivou přirozenost lidství. Introspektivní taneční pouť je inspirována Červenou knihou C. G. Junga.
Termíny