Uhelná tvář

Film, Dokument
Vhled do životních podmínek horníků i struktury těžebního průmyslu meziválečné Velké Británie, komponovaný v působivých obrazech a modernistické montáži. Rytmická struktura i experimentování se zvukovými vrstvami vytváří zneklidňující film, jehož kritický komentář podává věcnou zprávu o práci horníků. Čísla, pohyby strojů a lidí, hudba, zvolání i ruchy. Cavalcantiho sociálně-kritický snímek je významným reprezentantem poetické větve britské dokumentární školy.
Termíny