Kde domov můj? Město jako sdílená představa

Volný čas
Existuje dobrá a špatná občanská iniciativa či aktivita? Jak komunikovat, aby docházelo k porozumění mezi místní komunitou a vedením města? Dokážeme osobní vize budoucnosti místa, kde žijeme dostatečně sdílet?
Termíny