Mléčná dráha

Hudba
Kořán, Galata, Matoušek, Hrubý. Mléčná dráha je spontánní improvizace ovlivněná lidovou hudbou celého světa, jež má za cíl vytvořit v posluchači závrať, kterou člověk cítí, když se za jasné noci dívá na Mléčnou dráhu.
Termíny