Vesnická památková zóna Malá Morávka probíhající obnova dvou tamních chalup

Volný čas
Malá Morávka je podhorskou vesnicí řadového typu s výjimečně dochovaným souborem lidové architektury. Pro zdejší region širšího Bruntálska je typická jesenická roubená chalupa takzvaného východosudetského typu. Počet takto zachovaných památkově chráněných roubenek více než dvojnásobně převyšuje například počet památek v městě Bruntál. Prednáška se zaměří na částečně uchovanou urbanistickou strukturu sídla, typická místní stavení a zejména na dvě v současné době realizované obnovy chalup, na jejichž príkladu priblíží stavební materiál, techniku a konstrukce staveb a současně způsob jejich obnovy. Prednáška Tomáše Nitry, památkáře z ostravského pracovište Národního památkového ústavu.
Termíny