Bylo lásky, bylo

Hudba
Komorní hudební setkání s lidovou zpěvačkou Evou Porubovou a cimbalistou Jaroslavem Hrbáčkem. Tématem lásky v moravské lidové poezii provází Mgr. Petr Drkula, Ph.D.S ochutnávkou Svatomartinských a jiných moravských vín vinotéky VINOPOLIS.
Termíny