Česká kvartetní tvorba 2. pol. 20. století/Z cyklu Fascinující svět hudby

Hudba
Česká kvartetní tvorba 2. poloviny 20. století v podání PiKap Qvartetu doplněná přednáškou Petra Čamka, pedagoga a odborníka v dané oblasti.
Termíny