Lovecké motivy

Hudba
Koncert komorního souboru Variace s Jindřichem Kolářem (lesní roh) z cyklu Tóny architektury, který spojuje herectví, literaturu, hudbu, tanec, architektu ru i výtvarné umění v jeden působivý umělecký proud a přibližuje zdánlivě vzdálené světy. Hlavní ideou projektu je seznámit posluchače s hudbou různých období v zajímavých prostorách, součástí koncertů je poutavý výklad o historii a architektuře daného sálu či stavby.
Termíny