Vánoční večery

Divadlo
Rituál přípravy štědrovečerního hodování, které pak vrcholí provedením Paschovy vánoční mše F dur s podkrkonošským betlémem.
Termíny