Putování po vydřích stopách

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) si Vás dovoluje pozvat na přírodovědný program po stopách vydry říční (Lutra lutra). V případě příznivého i méně příznivého počasí bude naším cílem údolí Robečského potoka. Nenáročnou trasu dlouhou cca 9 km projdeme pěšky a zpět se vrátíme vlakem ve 13:15 ze zastávky Zahrádky. Národní přírodní památka Peklo je lokalitou, kde byl výskyt této ohrožené lasicovité šelmy opětovně potvrzen. Společně se zoologem Ing. Zdeňkem Vitáčkem, který tuto exkurzi po odborné stránce povede, zkusíme nalézt tzv. pobytové značky (stopy, trus, zbytky po konzumaci potravy apod.) a dokázat tak přítomnost vyder. Zahájení bude v sobotu 23. 11. 2013 v 9:00 před budovou muzea (VMG) v České Lípě. Bližší informace na www.muzeumcl.cz v sekci Ekoporadna ORSEJ popř. u Ing. Terezy Kaiserové na tel: 774 825 089 nebo na kaiserova@muzeumcl.cz. Těšíme se na vás.









Termíny