Žena v trysku století

Divadlo
Laskavá komedie kritizuje blahosklonnou, lenošivou povahu mužů a vyzdvihuje činorodou povahu žen, která v každé době umožňuje pokrok.
Termíny