K4 | Vaňhal, Jírovec – Jubilanti roku 2013

Hudba
Vystoupí: Pražská komorní filharmonie, sólisté — Jiří Ševčík (flétna), Jan Brabec (klarinet), Petra Brabcová (housle), Balázs Adorján (violoncello), Ondřej Martinovský (viola).
Termíny