Pod každý stromeček od nás dáreček

Výstava
Prodejní výstava výrobků klientů Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži.
Termíny