Experimentem k poznání a spolupráci I

Volný čas
Seminář zaměřený na praktické experimenty a nejnovější poznatky z astronomie.

Termíny