Den GIS 2013 v regionálním partnerství aneb Jak a proč využít geografické informační systémy

Volný čas
se koná 19. 11. na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB (Studentské náměstí). Doprovodný program je naplánován od 9.00 do 17.00, v přednáškovém sále pak od 15.00 vystoupí významní představitelé města a univerzity.

Termíny