Adventní pohodový pěvecký podvečer

Volný čas
České a slovenské zpěvy a koledy v podání absolventů JAMU Brno, kongresový sál. Účinkují: Lenka Cafourková - Ďuricová - soprán, Lukáš Hacek - tenor, Prof. PhDr. M. Schnierer - klavírní doprovod a průvodní slovo.

Termíny