DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLOVAN

Volný čas
U příležitosti oslav 40.výročí založení školy. Je připraven zajímavý program: předvánoční jarmark, komentovaná prohlídka školy, videa ze života školy, tvořivé dílny, retro učebna, občerstvení.

Termíny