Charita pro Filipíny

Volný čas
Oblastní charita Uherské Hradiště otevřela sbírku na pomoc Filipínám. Více info na stránkách charity.

Termíny