Večer na létajícím koberci

Volný čas
Vystoupí HRAdubáček, INTERAKTIVNÍ DIVADLO PRO DĚTI, a El Safa, ORIENTÁLNÍ TANCE.
Termíny