Petr Kašpar: Ztraceni v Indickém oceánu

Volný čas
Freediving mezi žraloky, cestu na tajuplný ostrov, svět unikátní flóry a fauny pod hladinou i nad ní, to vše zaznamenali čeští filmaři unikátní technikou a s vědomím, že může každým okamžikem dojít ke konfrontaci se somálskými piráty.
Termíny