Bubny v Minoru

Divadlo
Kapela mladých bubeníků vstupuje do divadelního prostoru - místa, kde se vyprávějí příběhy a ožívá fantazie. Před vašima očima vybubnují obrazy pomocí rytmických i melodických bicích nástrojů. Zazní převzaté světové hity i skladby zcela původní, v osobitém zpracování hravých muzikantů ve spolupráci s hravými divadelníky.
Termíny