Komedie vánoční o narození Krista pána

Divadlo
Loutkové zpracování lidových her českého baroka o stvoření světa, narození Ježíše, klanění pastýřů a putování Tří králů.
Termíny