25 miliónů čar: Václav Stratil, Petr Strouhal, Martin Vongrej

Výstava
Výstava Václava Stratila přiblíží aktuální produkci jednoho z nejvýznamnějších umělců starší generace. Jeho tvorba je jako neustávající proud reflexe vlastní životní situace transformovaných v uměleckou výpověď. Jako hosté výstavy budou přizváni Petr Strouhal a Martin Vongrej. Druhý jmenovaný je ve finále ceny Oskára Čepana, což je slovenská obdoba české Ceny Jindřicha Chalupeckého.
Termíny