Ekologická architektura - seminář

Volný čas
Ekologická architektura. Prohloubení ekologické architektury o duchovní rozměr. Oslavy a rituály v průběhu staveb. Důležitost jasného záměru pro zdárný průběh díla. Význam uměleckého řemesla v architektuře pro dnešek. Rozšíření ekologické architektury z hlediska estetiky. Vliv harmonických rozměrů a zlatý řez. Působení barev, povrchů a materiálů na duši člověka. Ekologická architektura a lidské zdraví. Jak může ovlivňovat stavba naše životní síly? Rytmus, členění, tvary a zdravé stavební materiály. Základní principy feng shui. Ekologie a úspora energií ve stavbách. Během celodenního semináře budou zopakována témata tří večerních přednášek. Seminář bude obsahovat praktická cvičení. Přednáší a seminář vede akad. architekt Oldřich Hozman.
Termíny