Benefiční galavečer Červeného kříže

Hudba
Moderuje Jan Čenský a Petr Salava, hraje Bohemia Universal Band.
Termíny