Podblanický kreativní jarmark

Volný čas
Předvánoční prodej a prezentace rukodělných výrobků, doprovodný program – módní přehlídky, ukázky technik.
Termíny