Galakoncert Jaroslava Svěceného

Hudba
Účinkují: Jaroslav Svěcený – housle, Julie Svěcená - housle, Ladislav Horák – akordeon.
Termíny