Odívání v Číně

Volný čas
Doprovodný program pro širokou veřejnost věnovaný historii a současnosti odívání v Číně (Dějiny odívání v Číně, Čínská výšivka, Současní čínští oděvní návrháři, Jak se oblékaly čínské císařovny, Proměny životního stylu v Číně ve 20. století). Jednotlivé přednášky představí návštěvníkům historii a současnost odívání v Číně, typy jednotlivých oděvů a používaných materiálů a mnoho dalšího. Přednášky je možné doplnit i o praktické ukázky některých používaných výtvarných technik. Na veškeré programy z této skupiny je nutné se předem objednat a to na emailu : helena_heroldova@nm.cz
Termíny