Příběhy předmětů: PhDr. Jan Mergl: Sv. Jan Nepomucký ve skle zatavený

Volný čas
Broušený ozdobný stojánek se zatavenou keramickou postavou sv. Jana Nepomuckého patří k jedinečným ukázkám českého sklářského umění 1. poloviny 19. století uchovávaných ve sbírkách uměleckoprůmyslového oddělení Západočeského muzea v Plzni. Byl zhotoven zvláštním a složitým postupem, s jehož historií Vás seznámí přednáška, která je součástí doprovodného programu k výstavě Sv. Jan Nepomucký - 620 let od mučednické smrti českého patrona v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze.








Termíny