Zdraví z pohledu celostní medicíny s MUDr. Svatavou Zatloukalovou

Volný čas
Imunita v širších souvislostech. Přijďte na besedu s MUDr. Zatloukalovou (Internistka, plicní lékařka, celostní medicína, lektorka Školy lásky v rodině podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové, učitelka jógy, instruktorka Nordic Walking.) Úspěšný únik z nemoci a uzdravení pak závisí nejen na aktivním přístupu pacienta ke klasické léčbě, ale také na sociálních, vztahových a emočních korekcích, k nimž přikročí. Nezbytná je změna životního stylu, změna myšlení, postojů, ale také změna stravy a nemalý význam má i využití příznivých účinků různých doplňků stravy na naše zdraví.
Termíny