Crowdfunding a podnikání. Alternativní formy financování inovativních nápadů

Volný čas
Crowdfunding, business angels, venture capital, private equity... Jak získat peníze na realizaci inovativních podnikatelských záměrů? Panelová diskuze se na problematiku zaměří z praktického, finančního i legislativního hlediska.
Termíny