To nejlepší z archeologie. 100 let objevů a výzkumů naUherskohradišťsku

Výstava
U příležitosti sta let od svého založení, připravilo Slovácké muzeum bilanční archeologickou výstavu, ve které představí to nejzajímavější, co se v regionu za uplynulé století podařilo najít a vybádat. Výstava je koncipovaná jako sedm ohlédnutí za bohatými dějinami regionu. Výběrem z cenných středohradištních nálezů si ještě jednou připomeneme úctyhodných 1150 let od doby, kdy na území Velkomoravské říše vstoupili soluňští bratři Konstantin a Metoděj. Zvídavý návštěvník bude moci navštívit i repliku velkomoravské kaple s pohřbem význačného Moravana, snad samotného knížete Svatopluka, která na sklonku 9. století stávala v nynější městské části Sady. Naše putování však zamíří i do šerého dávnověku, do doby Štorchových „lovců mamutů“, kteří se do dějin regionu zapsali neméně významně. K vidění tak budou nejen původní pravěké kamenné nástroje, mumifikované mamutí maso a mamutí srst s parazity, ale také replika dospívajícího mamuta v životní velikosti o výšce přibližně 2,5 m. Další zastavení nás zavedou na konec doby měděné (eneolitu), k našim předchůdcům z doby bronzové, k prvním keltským osadníkům Uherskohradišťska i k jejich germánským následovníkům a římským souputníkům. Putování zakončíme v době vznikajícího středověkého města.
Termíny