Fulnecký zámek - dominanta Kravařska

Výstava
Starý gotický hrad z konce 13. století prošel složitým stavebním vývojem a v jeho držení se vystřídala velká řádka významných šlechtických rodů: od Lichtenburků, Kravařů, přes Šternberky, Poděbrady až k pánům ze Žerotína. Renesanční hrad či zámek byl v držení Švajniců, Skrbenských a za třicetileté války se proměnil v důležitou pevnost celé okolní krajiny. Barokní éra fulneckého zámku, či stále spíše ještě hradu, je spojena se jménem hrabat Wrbnů, kteří své hlavní sídlo proměnili v reprezentativní šlechtickou rezidenci s vyhlášenými parkovými úpravami. Jejich nákladný a rozhazovačný způsob života vedl roku 1788 k odprodeji zámku opavské podnikatelské rodině Čejků z Badenfelda. Do dějin sídla rozhodujícím způsobem vstoupil zničující ohromný požár roku 1801, jemuž padla za obět velká část starého hradu. Následovala obnova zámku, dnešní hmota šlechtické rezidence však představuje pouhou asi třetinu ze starobylého hradního sídla…. Prodej zámku do rukou belgické královské rodiny představoval konec jeho rezidenčního poslání, jako nepřehlédnutelná dominanta však zámek láká stále pozornost místních i projíždějících.
Termíny