Jak pan Mysliveček elektrickou kytaru

Divadlo, Pro děti

Vánoční setkání Divadélka Romaneta s panem Myslivcem a paní

Myslivcovou, představení plné říkanek, hádanek a vánočních

koled, kdy v závěru celý les plný zvířátek oslaví Štědrý večer.

 

VSTUPNÉ: 60 Kč/odpolední představení

Účinkují

Účinkuje: Divadélko Romaneto – Jaroslava Nárožná a Roman Korda

Termíny