Pavel Fajt – Melodické Bubny

Hudba
Melodické bubny je nová forma muzikoterapie, vycházející z Orffovy školy „evropských bicích nástrojů“, spolu s etnickým přístupem k rytmu. Ostinátnost, ladění mozku, ducha, interpretace, předávání energie pomocí hudebních schémat a zvuků.
Termíny