Inscenace krásy a spásy

Volný čas
Přednáška z cyklu Umění dívat se/vizuální kultura v soudobé společnosti. Přednáší Jan Dienstbier (FF UK).
Termíny