Průběžná dálnice Vratislav-Brno-Vídeň

Volný čas
Beseda s badatelem Jiřím Vymětalíkem.
Termíny