Ekonomie důvěry a společného dobra

Volný čas
Opravdu vždy platí motto "pro dobrotu na žebrotu? O tom, že ekonomie nemusí vždy jen hrozit, promluví přední český ekonomové Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., autor mnoha odborných publikací a Ing. Luděk Rychetník CSc, který působil na oxfordské Brookesově univerzitě a na univerzitě v Readingu. Moderuje: Lukáš Kovanda.
Termíny