Koncert ke Dni veteránů

Hudba
ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR uvádí cyklus odpoledních koncertů ve spolupráce s Městskou knihovnou v Praze. Orchestr Armády s úctyhodnou tradicí i vysokou současnou úrovní uvádí světově proslulá klasická díla. Při své koncertní činnosti Ústřední hudba AČR úzce spolupracuje s významnými osobnostmi hudebního života, s předními sólisty Národního divadla, Státní opery Praha a České filharmonie.
Termíny