Zločin a trest

Divadlo
Zdramatizováno polským režisérem Adrzejem Wajdou. Klasické dílo ruského spisovatele F. M. Dostojevského, dostává ve Wajdově úpravě a našem zpracování přímočarost, a proto je možno toto veledílo světové beletrie sehrát ve dvou hodinách.
Termíny