Židovské památky

Volný čas
Film o židovských památkách Českého ráje a okolí. Promítání bude předcházet promluva a krátká hudební vložka v podání Meckie Messer Bandu.
Termíny