Než se film naučil mluvit

Volný čas
Exkurs do počátků světové kinematografie, tvůrci Lumierové, první režisér Melies, první komik Linder. Film a jeho /ne/šťastní průkopníci. Přednášející: historik Mgr. Daniel Herman.
Termíny