Translatologické SUDbičky (do vínku nadaným přednašečům)

Divadlo
Výstupy z přednašečské dílny Do slova a do písmene.
Termíny