Ondřej Kopečný - Rozvojová spolupráce po finanční krizi

Volný čas
Do jaké míry a jakým způsobem krize ovlivnila vývoj v rozvojových zemích? Jak současné geopolitické změny ovlivňují podobu rozvojové spolupráce? A kde hledat zdroje pro financování rozvojové spolupráce a dalších globálních výzev v budoucnu? Přijďte diskutovat s Ondřejem Kopečným.
Termíny