Hodní, zlí & dotovaní

Divadlo
Chudí nezávislí divadelníci obdělávají svá nedotovaná, zato však poctivá umělecká políčka. Zlí úředníci zarývají ostruhy do těl zubožených koní a cválají vyprahlou divadelní krajinou. A ti ostatní žijí radši ve stínu, protože podlehli mamonu a touze po dotaci. Je česká grantová politika skutečně tak černobílá?
Termíny