Bach, Vranický, Mozart

Hudba
Vystoupí: Komorní orchestr pražských symfoniků, sólistů - Z. Peřinová - viola, J. Mráček ml. - housle, J. Mráček st. - housle, P. Peřina - viola, umělecký vedoucí - P. Peřina.
Termíny