Rafal Mazur (PL) & Keir Neuringer (USA)

Hudba
Rafal Mazur (basová kytara) Keir Neuringer (saxofon)
Termíny