FAMU Friendship

Film
Spolupráce a propojení studentů z různých filmových škol a vznik mezinárodních projektů nebo interakce mezi evropskými filmovými školami.
Termíny